همایش بررسی ریگ جن

همایش بررسی ریگ جن

مجمع هسته های علمی دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می کند

همایش جامع و ویژه بررسی مثلث برمودای ایران یا ریگ جن توسط یونس موحد سریعی، اولین فاتح زنده مانده این منطقه با پای پیاده در جهان

مکان: دانشگاه پیام نور تبریز، سالن شهید چمران

زمان: دوشنبه – از ساعت 12:30 تا 15

نشانی: تبریز، خیابان آزادی، چهارراه حکیم نظامی، به سمت امامیه، دانشگاه پیام نور تبریز

برای دیدن محل روی نقشه اینجا را کلیک کنید.

location-marker-flat